ไส้กรองตะกอนโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE SEDIMENT FILTER )

FPP-B10
FPP-B20
FPP-LL-WX-ZZZ
FGC-LL-WX-ZZZ Grooved PP Sediment filter
FBC-LL-WX-ZZZ
FIB-LL-WX-ZZZ