ไส้กรองน้ำเชือกถัก และ ไส้กรองน้ำคาร์บอนกัมมันต์ละเอียดพร้อมตัวกรอง KDF

ไส้กรองเชือกแบบถัก
ไส้กรองน้ำคาร์บอนกัมมันต์แบบละเอียดพร้อมตัวกรอง KDF รหัส : BFCKDF-10
ไส้กรองน้ำคาร์บอนกัมมันต์แบบละเอียดพร้อมตัวกรอง KDF รหัส : BFCKDF-20