ไส้กรองน้ำ PP-GAC สองฟังก์ชัน (PP-GAC DUAL FUNCTION FILTER CARTRIDGES)

C-10-B
C-10-B-S
C-10-G
C-10-S
C-20-B
C-20-B-S
C-20-S-1
C-20-S