Bio Grade Surface Cleaner (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

ทำความสะอาดทุกสภาพพื้นผิว บริเวณที่ทำงาน

– ในฝ่ายการผลิต

– ห้องครัว

– ห้องน้ำ

– เช็ดกระจก

** ในขณะเดียวกันยังช่วยขจัดสิ่งสกปรก ย่อยสลายคราบไขมัน น้ำมัน ที่สะสมอยู่ตามท่อระบายน้ำ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

• อัตราส่วนผสมกับน้ำ 1:20 – 1:200 ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน

ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวโดยเฉพาะบริเวณที่มีคราบ น้ำมันและไขมัน สามารถขจัดและบำบัดสิ่งสกปรกหลังทำความสะอาด ตั้งแต่ต้นทางด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

วิธีการใช้ : ผสม ไบโอเกรด เซอร์เฟซ คลีนเนอร์กับน้ำในอัตราส่วน 1:10-1:200 ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการ

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมและควรปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ ในที่ไม่ถูกแสงแดด

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก ควรใช้ในสถานที่ที่มี อากาศถ่ายเท และไม่ควรสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)