ชุดเซ็ตฉากสตูดิโอขนาดใหญ่ Backdrop White Screen 3×4 เมตร / 3×6 เมตร

Set XL4
อุปกรณ์ภายในชุด
- ขาตั้งโครงฉากสตูดิโอ ขนาด 2.8x3 ม.     x1
- ผ้าฉากขาว (Cotton) ขนาด 3x4 ม.     x 1

Set XXL4
อุปกรณ์ภายในชุด
- ขาตั้งโครงฉากสตูดิโอ ขนาด 2.8x3 ม.     x1
- ผ้าฉากขาว (Cotton) ขนาด 3x6 ม.     x 1

ผ้าฉากขาว (Cotton) ขนาด 3x4 ม. 

 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บร้อยโครงเรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย

ผ้าฉากขาว (Cotton) ขนาด 3x6 ม. 

 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บร้อยโครงเรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย