Bio Grade Oil Absorbent (ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมัน)

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมัน

• ใช้ดูดซับน้ำมันใช้ได้ดีกับแหล่งน้ำ

• โรยหรือใช้กักบริเวณที่เกิดการปนเปื้อนน้ำมัน ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับการปนเปื้อน

ประโยชน์ : วัสดุดูดซับน้ำมัน สกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติมีคุณสมบัติ ในการดูดซับน้ำมันได้ดี แต่ไม่ดูดซับน้ำจึงไม่จมน้ำ ทำให้กำจัดทิ้งได้ ง่าย ใช้ได้ดีทั้งการดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนลงแหล่งน้ำและบนพื้น นอก จากนี้ยังสามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม

วิธีการใช้ : นำถุงไส้กรอก Boom ไปวางกั้นน้ำมันได้เลย

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม และเก็บไว้ในที่ไม่ถูก แสงแดด

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก ควรใช้ในสถานที่ที่มี อากาศถ่ายเท และไม่ควรสูดดมเพราะอาจเกิดการ ระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)