Bio Grade Parts Cleaner (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชิ้นงาน)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชิ้นงาน

• ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์กล่องใส่วัสดุ (โพลีบ๊อกซ์) ท่อดูดควัน เป็นต้น

• สามารถใช้ทำความสะอาดได้ทั่วไปและปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน

• เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

• อัตราส่วนผสมกับน้ำ 1:10 – 1:50

ประโยชน์ : ใช้ย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และ สารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย มีสารชะลอการเกิดสนิม

วิธีการใช้ : ผสม ไบโอเกรด พาร์ท คลีนเนอร์์กับน้ำในอัตราส่วน 1:20-1:100 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมัน ที่เกิดการปนเปื้อน

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมและควรปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่ไม่ถูกแสงแดด

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก ควรใช้ในสถานที่ที่มี อากาศถ่ายเท และไม่ควรสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

 

เปรียบเทียบความแตกต่าง

Bio Grade Parts Cleaner กับ สารเคมี

Bio Grade Parts Cleaner

สารเคมี

 

 • ไม่ติดไฟ
 • ไม่กัดมือ
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อสัมผัสหรือสูดดม ไม่มีกลิ่นฉุนของน้ำมัน
 • ไม่กัดทำลายสี หรือพื้นผิวของอะไหล่ ชิ้นงาน เครื่องมือ
 • ย่อยสลายคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปลอดภัยสำหรับการล้าง ซีล ยาง โอริง
 • ประหยัด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 60%
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

 • อาจติดไฟได้ หรือเกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้เมื่อสัมผัสผิวหนังโดยตรง
 • มีกลิ่นฉุนของสารเคมีที่เป็นอันตราย เมื่อสูดดมจะรู้สึกแสบจมูก
 • สารเคมีส่วนใหญ่อาจจะกัดทำลายพื้นผิวอะไหล่ ชิ้นงาน เครื่องมือได้
 • ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้
 • อาจทำลายชิ้นส่วน ซีล ยาง โอริงให้บวมได้
 •  ราคาแพง
 • เป็นพิษและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม