Black Screen Roll up 145×200 cm/165×200 cm ฉากดำ สำเร็จรูป

Black Screen Roll up ฉากดำ สำเร็จรูป ขนาด 145x200 cm

  • เป็นฉากหลังสำหรับใช้ในงานถ่ายภาพ หรืองานถ่าย Video ต่างๆ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ฉากมีขนาดกว้าง 145 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร
  • ผ้าเป็น Polyester เนื้อหนา ผิวเนียน ไม่มีรอยยับ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
  • เป็นฉากสำเร็จรูป ดึงกางใช้งานง่าย เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
  • พกพาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก มีหูหิ้วในตัว
Black Screen Roll up ฉากดำ สำเร็จรูป ขนาด 165x200 cm
  • เป็นฉากหลังสำหรับใช้ในงานถ่ายภาพ หรืองานถ่าย Video ต่างๆ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ฉากมีขนาดกว้าง 165 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร
  • ผ้าเป็น Polyester เนื้อหนา ผิวเนียน ไม่มีรอยยับ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
  • เป็นฉากสำเร็จรูป ดึงกางใช้งานง่าย เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
  • พกพาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก มีหูหิ้วในตัว