Brother Scanner

 • เครื่องสแกนเนอร์ขนาดพกพาน้ำหนักเบา
 • สแกนเร็วสุด 15 ppm
 • การสแกนแบบแตะครั้งเดียว
 • เครื่องสแกนเนอร์ขนาดพกพาน้ำหนักเบา
 • สแกนเร็วสุด 15 ppm พร้อมสแกนแบบสองด้าน
 • การสแกนแบบแตะครั้งเดียว

Brother ADS-1200

ดูรายละเอียด

 • สี/ขาว-ดำ 25 แผ่น/นาที (A4)
 • ถาดป้อนกระดาษ 20 แผ่น
 • การเชื่อมต่อ Portable with micro-B USB 3.0 Bus Power

Brother  ADS-1700W

ดูรายละเอียด

 • สี/ขาว-ดำ 25 แผ่น/นาที (A4)
 • ถาดป้อนกระดาษสูงสุด 20 แผ่น
 • เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย