ร่วมงานกับเรา 

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด กำลังขยายงาน และต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จำนวน 5 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง วุฒิ ปวช , ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายสินค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสนอราคา เอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าในเรื่อง การขาย โดยส่ง E-mail หรือ Fax เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกดี มีใจรักงานด้านการบริการ และการขาย ชอบพบปะลูกค้า
 • มีความอดทน และ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี
 • มีความตั้งใจในการขาย และ การบริการลูกค้า
 • มีความรับผิดชอบ และ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เทเลเซลล์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง วุฒิ ปวช , ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายสินค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • มีความมั่นใจ ติดต่อแนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์และเสนอขายสินค้า
 • จัดทำเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสนอราคา เอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าในเรื่อง การขาย โดยส่ง e-mail หรือ Fax เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกดี มีใจรักงานด้านการบริการ และการขาย ชอบพบปะลูกค้า
 • มีความอดทน และ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี
 • มีความตั้งใจในการขาย และ การบริการลูกค้า
 • มีความรับผิดชอบ และ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง วุฒิ ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีรับ-จ่าย, ทำจ่ายบริการ, สินค้า และมีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • พิมพ์งานคล่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานทางบัญชี ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า  มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง เพศหญิง วุฒิ ปวช , ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • พิมพ์งานคล่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า  มีความคิดสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง วุฒิ ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานทางบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พิมพ์งานคล่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานทางบัญชี ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า  มีความคิดสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง วุฒิ ปวช , ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • พิมพ์งานคล่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อการบริการได้เป็นอย่างดี
 • พนักงานรับ-ส่งเอกสารและขับรถยนต์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป, วุฒิ ม3 . ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง (รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล)

ช่างเทคนิค (ENGINEER) จำนวน 3 ตำแหน่ง

 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช , ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า,
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบงานสื่อสารโทรคมนาคม สามารถติดตั้งเน็ตเวิร์ค งานติดตั้งระบบภาพ และระบบเสียงสำหรับห้องประชุม และอื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน  มีความตั้งใจ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล)

ผู้ช่วยช่าง (ASSISTANT ENGINEER) จำนวน 3 ตำแหน่ง

 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช , ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบงานสื่อสารโทรคมนาคม สามารถติดตั้งเน็ตเวิร์ค งานติดตั้งระบบภาพ และระบบเสียงสำหรับห้องประชุม และอื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน  มีความตั้งใจ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล)

IT SUPPORT จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย วุฒิ ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการการใช้งานของ User การ Back Up ข้อมูล การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ของบรษัทฯ พร้อมการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค
 • ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ , Maintenance ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ซ่อมอุปกรณ์สำนักงานได้
 • เป็นคนหมั่นเรียนรู้
 • สามารถทำงานภายไต้ความกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รักการบริการ มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความตั้งใจ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล)

วิธีการสมัครงาน

ส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท  เวิลด์ไวด์  ซิสเต็มส์  จำกัด
ติดต่อ คุณสุพรรณี  ปูชนีจันทรานนท์  โทร 0-2692-9700 , 085-192-6334 หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-mail : worldwides@hotmail.com , supannee_wsc@hotmail.com

 เอกสารในการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcipt และสำเนาปริญญาบัตร
 • รูปถ่ายหน้าตรง (สี) ขนาด 1 – 2 นิ้ว
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการผ่านมา หรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองการทำกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ (ถ้ามี) กรณีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
 • เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งต้องมีข้าราชการซี 3 ขึ้นไป หรือ บุคคลที่เป็นเจ้าบ้าน และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เซ็นต์ค้ำประกันตำแหน่งงาน

สวัสดิการบริษัท

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เงินสะสมพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ท่องเที่ยวประจำปี

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เข้างาน 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ***