ร่วมงานกับเรา 

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด กำลังขยายงาน และต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

  • Car Driver – พนักงานขับรถผู้บริหาร และส่งสินค้า คุณสมบัติ

วิธีการสมัครงาน

สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์งาน ติดต่อ “ผู้จัดการฝ่ายบุคคล” บริษัท  เวิลด์ไวด์  ซิสเต็มส์  จำกัด

คุณสุพรรณี  ปูชนีจันทรานนท์ โทร (02) 692-9700 , 085-922-4998 หรือส่ง Resume มาที่

E-mail : worldwides@hotmail.com , supannee_wsc@hotmail.com

สามารถดูข้อมูลบริษัทฯ หรือแผนที่ตั้งได้จากเว็บไซต์  http://www.worldwide.co.th

เอกสารในการสมัครงาน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนาปริญญาบัตร
  4. รูปถ่ายหน้าตรง (สี) ขนาด 1 – 2 นิ้ว
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

*** ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เข้างาน 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ***