Green Screen Roll up ฉากกรีนสกรีน ฉากเขียว สำเร็จรูป

Green Screen Roll up ฉากกรีนสกรีน ฉากเขียว สำเร็จรูป 

ขนาด 145x200 cm/  150x200 cm/ 165x200 cm/ 180x200 cm/ 200x200 cm/ 250x200 cm 

  • เป็นฉากสำหรับตัดต่อฉากหลัง เพื่อทำกราฟิก ในงานถ่ายภาพ หรืองานถ่าย Video ต่างๆ
  • รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ทำอนิเมชั่น ประชุมออนไลน์ แคสเกมส์ ไลฟ์สด ฯลฯ
  • ผ้าเป็น Polyester เนื้อหนา ผิวเนียน ไม่มีรอยยับ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
  • เป็นฉากสำเร็จรูป ดึงกางใช้งานง่าย เก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
  • กล่องของฉากเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน
  • โครงสร้างจะต่างจากรุ่นปกติ รุ่นนี้จะแข็งแรงกว่ารุ่นทั่วไป
  • พกพาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก มีหูหิ้วในตัว