Intimus เครื่องทำลายเอกสาร รุ่น 120SP2

รายละเอียดสินค้า

  • จุกระดาษที่ถูกทำลายได้ 120 ลิตร
  • ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 3.8 มม.
  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 33 แผ่น (A4 / 70g)
  • ทำลายลวดเย็บกระดาษ บัตรเครดิต และแผ่นซีดีได้
  • ทำลายเอกสารขนาดหน้ากว้าง 310 มม.
  • มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันความปลอดภัยขณะที่เครื่องทำงานหนักเกินไป
  • มีสัญญาณบอกกระดาษติดและหยุดอัตโนมัติเมื่อเอกสารหมด
  • ขนาดเครื่อง : 54 x 40 x 98 ซม.
  • น้ำหนักเครื่อง 45 กิโลกรัม