LOGITECH EXPAN-SION MIC FOR MEETUP (ใช้ร่วมกับ Meet up)

พลังเสียงที่เหนือกว่าในห้องขนาดใหญ่ขึ้น

Logitech Expansion Mic for MeetUp มาพร้อมกับความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการกำหนดค่าห้องขนาดเล็ก ไมโครโฟนเทคโนโลยี Beamforming แบบในตัวของ MeetUp  สามารถใช้งานได้ไกลสุดถึง 2.4 เมตร หากต้องการเพิ่มช่วงรับสัญญาณสูงสุด 4.2 เมตร โปรดใช้ Expansion Mic ดังนั้น ไม่ว่าผู้คนจะนั่งอยู่ที่โต๊ะ นั่งพิงผนังห้อง หรือยืนอยู่ก็ตาม Expansion Mic for MeetUp จะช่วยให้ทุกคนได้ยินเช่นเดียวกัน

คุณสมบัติที่สำคัญ

ได้ยินอย่างชัดเจนสูงสุด 4.2 เมตร
เนื่องจากห้องมีขนาดแตกต่างกัน เราจึงได้ผลิต Expansion Mic ขึ้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดค่าห้องที่แตกต่างกัน Expansion Mic ช่วยเพิ่มช่วงการใช้งานไมโครโฟนของ MeetUp ได้สูงสุดถึง 4.2 เมตร

ปิดเสียงสนทนาได้อย่างง่ายดาย
ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนช่วยให้ผู้ใช้ที่อยู่อีกปลายด้านหนึ่งของโต๊ะสามารถปิดเสียงระบบสปีกเกอร์โฟนทั้งหมด ไฟสัญญาณจะแสดงเมื่อไมโครโฟนถูกปิดเสียง กำลังสนทนา และเมื่อการจับคู่ Bluetooth® เริ่มต้นขึ้น

สเปค & รายละเอียด

ขนาด
ไมโครโฟนขยาย : 

  • สูง x กว้าง x ลึก:
  • 13.4 มม. x 83 มม. x 83 มม.

น้ำหนัก : 302 ก.
ความต้องการของระบบ :  Logitech MeetUp

คุณสมบัติทางเทคนิค

ชนิดการเชื่อมต่อ : Plug-and-play

ไฟสัญญาณ (LED) : ไฟ LED ยืนยันการสตรีมวิดีโอ ปิดเสียงไมโครโฟน ถือสายรอ และการจับคู่ Bluetooth ฯลฯ

ชนิดไมโครโฟน : โมโน, ไวด์แบนด์, ป้องกันเสียงรบกวน

ปุ่ม / สวิตช์ : ปิดเสียงไมโครโฟน

ความยาวของสายเชื่อมต่อ : 6 เมตร