อุปกรณ์หน่วยความจำ / Memory

Flash Drive / Sd Card
Harddisk
Harddisk Docking
Storage
Access Point
Processor