Panasonic ปลั๊กราง รุ่น WCHG 28352 มี 5 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ ยาว 3 เมตร

SPECIFICATIONS

  • รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง
  • 1 สวิตซ์
  • สายยาว 3 เมตร
  • เบรกเกอร์/ปุ่มรีเซ็ทกระแสไฟจะตัดหากกำลังไฟฟ้ารวมเกิน 3500 วัตต์
  • สวิตซ์ สามารถตัดและจ่ายกระแสไฟฟ้าของเต้ารับได้
  • ยูเรียเรซินที่ใช้ผลิตเต้ารับเป็นวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงป้องกันปรากฎการณ์แทรคกิ้ง
  • มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
  • มีม่านนีภัยและเซฟตี้เบรกเกอร์ 5 เต้ารับ
  • ใช้ได้กับปลั๊กไฟ 2ขา และ 3ขา
  • Deging in JAPAN

...........................................................................................................................................................................

~เนื้อหาของ มอก.2432-2555 นัั้นมีค่อนข้างมาก

ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดสำคัญๆ ที่ทำให้ชุดสายพ่วงพานาโซนิคผ่านการทดสอบมาตรฐาน ชุดสายพ่วงที่อยู่ในขอบข่ายมาตรฐานบังคับ มี 2 แบบ

1. ชุดสายพ่วงแบบเปลี่ยนสายได้ คือนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นชุดสายพ่วง โดยใช้เครื่องมือทั่วไป

2. ชุดสายพ่วงแบบที่เปลี่ยนสายไม่ได้ คือ ผู้ผลิตทำการผลิตขึ้นเป็นชุดสำเร็จ เมื่อถอดประกอบแล้วไม่สามารถใช้งานต่อได้

** ชุดสายพ่วงพานาโซนิค เป็นไปตามข้อ 1

...........................................................................................................................................................................

มาตรฐานชุดสายพ่วง มอก.2432-2555

1. เป็นชุดสายพ่วงชนิดแยกเต้ารับได้ (เป็นไปตาม มอก.166) (ในกรณีที่เต้ารับ ตัวหนึ่งตัวใดเสีย ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งนั้นได้)

2. เต้ารับต้องเป็นแบบ 3 รู (L+N+G) และมีตัวปิดช่อง (ม่านนิรภัย) แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 440V กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16A

3. เต้าเสียบ เป็นไปตาม มอก.166-2549

4. สายไฟ ตาม มอก.11/มอก.955 ถ้าใช้สายขนาด 1 sqmm. ความยาวต้องไม่เกิน 2 เมตร ถ้าใช้สายขนาด 1.5 sqmm. ความยาวต้องไม่เกิน 30 เมตร แรงดันไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าของเต้าเสียบและเต้ารับ

5. ชุดสายพ่วงที่มีจำนวนเต้ารับมากกว่า 2 เต้ารับ จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (ถ้ามีแค่ 2 เต้ารับ หรือน้อยกว่า จะมี หรือไม่ก็ได้)

6. ในรุ่นที่มีสวิตช์ไฟ เป็นไปตาม มอก.824-2551 / IEC 61058

7. มีเครื่องหมาย ฉลาก แสดงอย่างชัดเจน อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ให้ใช้ 2 แบบ

• เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเหลือ ที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO) มาตรฐาน IEC 60934

• อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินแบบความร้อน (Thermal Circuit Breaker) มาตรฐาน IEC60934

** ชุดสายพ่วงพานาโซนิค ใช้ Thermal Circuit Breaker