Philips UV-C Batten โคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบหลอดคู่พื้นฐาน

Philips  UV-C Batten โคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบราง (แบบหลอดคู่พื้นฐาน)
หลอด(แบบราง)ยูวีซี UVC ออกแบบมาสำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและเหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง ช่วงของการใช้งาน UV-C ให้การฉายรังสียูวีซี UVC ที่เป็นเนื้อเดียวกัน การกระจาย. ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคขึ้นอยู่กับกำลังไฟที่ใช้และเวลาที่เปิดรับแสง เฉพาะสำหรับระยะทางที่กำหนดจากพื้นผิวนั้น ห้ามไม่ให้คนหรือสัตว์อยู่บริเวณที่มีการใช้งานเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง ตัวเครื่องอะลูมิเนียมที่ทนทานซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและควบคุมแสงยูวีซี UVC ไปยังพื้นผิวที่จะฉายรังสี มีหลอดไฟ 2 หลอด
คุณสมบัติสินค้า
  • ใช้หลอดความยาวคลื่น 254nm (253.7nm)
  • หลอดไฟชนิด T8 36W จำนวน 2 หลอดต่อ 1 ชุด
  • หลอดไฟมีอายุการใช้งาน 9,000 ชั่วโมง
  • สินค้าในกล่องประกอบด้วย หลอดไฟ ชุดรางพร้อมบัลลาสต์
  • ตัวหลอดไม่ปลดปล่อยโอโซน (Ozone Free)