Philips UV-C Chamber Mini ตู้อบฆ่าเชื้อโรคขนาดเล็ก

Philips UV-C Disinfection Chamber Mini (ตู้อบฆ่าเชื้อขนาดเล็ก)

ตู้อบ UVC Philips ขนาดมินิ 36W ถูกออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับฆ่าเชื้อสิ่งของเล็กๆ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหรือสิ่งของที่เราสัมผัสบ่อยๆในชีวิตประจำวัน เพียงแค่วางสิ่งของลงไปจากนั้นก็ตั้งเวลาสำหรับการทำงาน จากนั้นเมื่อเครื่องเริ่มทำงานแสง UVC ภายในตัวเครื่องจะสัมผัสโดนสิ่งของที่เราวางไว้ภายในตู้ โดยแสง UVC จะทำการทำการฆ่าเชื้อโรค ด้วยการออกแบบที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายและพกพาได้สะดวก

คุณสมบัติสินค้า

  • ความจุ 48 ลิตร
  • ความสูง 400 mm
  • ตู้ทำจากพลาสติกชนิด ABS
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกเปิดออก
  • หลอดไฟชนิด 18W จำนวน 2 หลอด
  • ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 3, 5, 10, และ 15 นาที
  • ใช้หลอดความยาวคลื่น 254nm (253.7nm)
  • ตัวหลอดไม่ปลดปล่อยโอโซน (Ozone Free)