Razr Motorized Screen

Razr Motorized Screen ( จอมอเตอร ์ ) กล่องจอเหล็กหกเหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ควบคุมชนิดมีสาย
Model  Diagonal ScreenSize Viewing Size (cm.) Screen Fabric  Ratio Case dimension (cm.) Remark
OMW-V100 100" 161*211 153*203 Matte White  4:3 1237*8.2*9.5
OMW-V120 120" 191*252 183*244 Matte White  4:3 278*8.2*9.5
Razr Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย
Model  Diagonal ScreenSize Viewing Size (cm.) Screen Fabric  Ratio Case dimension (cm.) Remark
EHW-V180 180" 282*374 274*366 HW  4:3 400*10.4*10.4
EHW-V200 200" 313*414 305*406 HW 4:3 440*10.4*10.4
EMW-V84 84" 136*179 128*171 Matte White 4:3 205*9.4*9.4
EMW-V100 100" 161*211 153*203 Matte White 4:3 237*9.4*9.4
EMW-V120 120" 191*252 183*244 Matte White 4:3 278*9.4*9.4
EMW-V135 135" 214*282 206*274 Matte White 4:3 308*9.4*9.4
EMW-V150 150" 237*313 229*305 Matte White  4:3 339*9.4*9.4
EMW-V180 180" 282*374 274*366 Matte White 4:3 400*10.4*10.4
EMW-V200 200" 313*414 305*406 Matte White  4:3 440*10.4*10.4
EMW-V240s 240" 374*496 366*488 Matte White 4:3 512*17*21 ไม่มีรอยต่อ
EMW-V250s 250" 389*516 381*508 Matte White 4:3 532*17*21 ไม่มีรอยต่อ
EMW-V300s 300" 460*610 452*602 Matte White 4:3 676*21.5*26.3 ไม่มีรอยต่อ
EMW-S70 70"x70" 186*186 178*178 Matte White 1:1 212*9.4*9.4
EMW-S84 84"x84" 221*221 213*213 Matte White 1:1 247*9.4*9.4
EMW-S96 96"x96" 252*252 244*244 Matte White 1:1 278*9.4*9.4
EMW-S120 120"x120" 305*305 297*297 Matte White 1:1 331*10.4*10.4
EMW-S144 144"x144" 374*374 366*366 Matte White 1:1 400*10.4*10.4 มีรอยต่อ
EMW-H84 84" 105*186 160*194 Matte White 16:9 212*9.4*9.4
EMW-H92 92" 169*211 114*203 Matte White 16:9 237*9.4*9.4
EMW-H106 106" 187*242 132*234 Matte White 16:9 268*9.4*9.4
EMW-H120 120" 149*266 205*276 Matte White 16:9 292*9.4*9.4
EMW-H150 150" 243*342 187*332 Matte White 16:9 368*10.4*10.4
EMW-H180 180" 280*409 224*399 Matte White 16:9 435*10.4*10.4
EMW-H200 200" 305*453 249*443 Matte White 16:9 479*10.4*10.4
EMW-H250 250" 367*563 311*553 Matte White 16:9 579*17*21
EMW-H300 300" 430*674 374*664 Matte White 16:9 690*21.5*26.3
EMW-A100 100" 191*225 135*215 Matte White 16:10 251*9.4*9.4
EMW-A120 120" 218*268 162*258 Matte White 16:10 294*9.4*9.4
EMW-A150 150" 258*333 202*323 Matte White 16:10 359*10.4*10.4
EMW-A180 180" 298*398 242*388 Matte White 16:10 424*10.4*10.4
EMW-A200 200" 325*441 269*431 Matte White 16:10 467*10.4*10.4
EMW-A250 250" 392*548 337*538 Matte White 16:10 564*17*21
EMW-A300 300" 460*656 404*646 Matte White 16:10 672*21.5*26.3