Razr Tripod Screen (จอขาตั้ง)

Razr Tripod Screen (จอขาตั้ง)

   • อุปกรณ์ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
   • สามารถปรับกล่องจอและก้านดึงจอบนขาตั้งได้อย่างสะดวก
   • กล่องจอรับภาพทาด้วยเหล็กอย่างดีให้ความแข็งแรงในการใช้งาน
   • มีตัวแก้สีเหลี่ยมคางหมูทำจากพลาสติก
   • มีขาตั้งสามขา ทำจากเหล็กให้ความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน
   • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ Fiber ให้ความเนียนเรียบ สามารถป้องกันเชื้อรา
    ป้องกันการติดไฟ และทำความสะอาดได้
   • เนื้อจอมีขอบสีดำสนิทและด้านหลังจอเคลือบสีดำ
Model  Diagonal ScreenSize Viewing Size (cm.) Screen Fabric  Ratio Case dimension (cm.) Remark
TMC-V84 84" 136*179 128*171 Matte White  4:3 191*5.6*5.6 smooth pull back
TMC-V100 100" 161*211 153*203 Matte White  4:3 223*7*7
TMC-V120 120" 191*252 183*244 Matte White  4:3 264*7*7
TMC-A100 100" 143*223 135*215 Matte White  16:10 235*7*7
TMC-A120 120" 170*266 162*258 Matte White  16:10 278*7*7
TMC-S50 50" x 50" 135*135 127*127 Matte White  1:1 147*5.6*5.6
TMC-S70 70" x 70" 180*180 172*172 Matte White  1:1 192*5.6*5.6
TMC-S84 84" x 84" 221*221 213*213 Matte White  1:1 233*7*7
TMC-S96 96" x 96" 252*252 244*244 Matte White  4:3 264*7*7

 

Razr Tripod Screen จอขาตั้ง เนื้อจอ HW ( High Gain , Wide Viewing Angle : 1.4 / 160 )

   • ตัวเครื่องประกอบด้วย เหล็ก และ พลาสติก กันรอยขีดข่วน
   • สามารถปรับกล่องสกรีนและดึงหน้าจอบนขาตั้งได้สะดวก
   • ตัวกล่องทำจากเหล็กอย่างดี ให้ความแข็งแรงในการใช้งาน
   • มี Correction trapezium ทำจากพลาสติก
   • ผ้า HW High Gain ให้ความสว่างมากขึ้น 1.4 เท่า
   • มีขาตั้งทำจากเหล็กให้มีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน
   • สกรีนสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber เพื่อความเรียบเนียน สามารถป้องกันเชื้อรา ป้องกันอัคคีภัย และล้าง
    ทำความสะอาดได้
   • หน้าจอมีขอบสีดำและด้านหลังเป็นสีดำ เพื่อคุณภาพของภาพ
Model  Diagonal ScreenSize Viewing Size (cm.) Screen Fabric  Ratio Case dimension (cm.) Remark
THW-V100 100" 161*211 153*203 HW  4:3 235*7*7
THW-V120 120" 191*252 183*244 HW  4:3 278*7*7

 

Razr Tripod Screen (จอขาตั้ง)

   • ตัวเครื่องประกอบด้วย เหล็ก และ พลาสติก กันรอยขีดข่วน
   • สามารถปรับกล่องสกรีนและดึงหน้าจอบนขาตั้งได้สะดวก
   • ตัวกล่องทำจากเหล็กอย่างดี ให้ความแข็งแรงในการใช้งาน
   • มี Correction trapezium ทำจากพลาสติก
   • ผ้า HW High Gain ให้ความสว่างมากขึ้น 1.4 เท่า
   • มีขาตั้งทำจากเหล็กให้มีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน
   • สกรีนสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber เพื่อความเรียบเนียน สามารถป้องกันเชื้อรา ป้องกันอัคคีภัย และล้าง
    ทำความสะอาดได้
   • หน้าจอมีขอบสีดำและด้านหลังเป็นสีดำ เพื่อคุณภาพของภาพ
Model  Diagonal ScreenSize Viewing Size (cm.) Screen Fabric  Ratio Case dimension (cm.) Remark
TMC-V84 84" 136*179 128*171 Matte White  4:3 191*5.6*5.6 smooth pull back
TMC-V100 100" 161*211 153*203 Matte White  4:3 223*7*7
TMC-V120 120" 191*252 183*244 Matte White  4:3 264*7*7
TMC-A100 100" 143*223 135*215 Matte White  16:10 235*7*7
TMC-A120 120" 170*266 162*258 Matte White  16:10 278*7*7
TMC-S50 50" x 50" 135*135 127*127 Matte White  1:1 147*5.6*5.6
TMC-S70 70" x 70" 180*180 172*172 Matte White  1:1 192*5.6*5.6
TMC-S84 84" x 84" 221*221 213*213 Matte White  1:1 233*7*7
TMC-S96 96" x 96" 252*252 244*244 Matte White  4:3 264*7*7
THW-V100 100" 161*211 153*203 HW  4:3 235*7*7
THW-V120 120" 191*252 183*244 HW  4:3 278*7*7