Reflector Green screen แบบติดเก้าอี้ได้ ขนาด 130 ซม.

Reflector Green screen แบบติดเก้าอี้ได้

  • เนื้อผ้าเป็นสีเขียวตัวผ้าไนลอนเงา
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นฉากกรีนสกรีน เพื่อใช้งาน chroma key
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีขนาดพื้นที่ห้องไม่เยอะแต่ต้องการใช้งานฉากเขียว
  • ใช้งานง่ายเพียงเสียบเข้าตัวหัวเก้าอี้ ก็สามารถใช้งานฉากเขียวได้แล้ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน ไม่ต้องมีพื้นที่มากก็สามารถใช้งานได้
  • พับเก็บง่ายสะดวกสบาย พกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวกสบาย
  • ขนาด 130 CM
  • สำหรับ Green screen ขนาด 130 CM เมื่อพับเก็บแล้วจะมีขนาดประมาน 50 CM