สแกนเนอร์ (Scanner) คืออะไร

ชื่อนี้เป็นการเรียกทับศัพท์ สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ในการทำสำเนาภาพหรือวัถตุ ปัจจุบัน สามารถสแกนในรูปแบบของภาพสามมิติได้อีกด้วย โดยมีหลักในการทำงานดังนี้ ภายในสแกนเนอร์จะมี กระจก และ เลนส์ ในการรับแสง แสงซึ่งได้มาจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ จะส่องไปยังเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการสแกน และตกกระทบมายังกระจก ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังเลนส์ และส่งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่รวมกับแสงเพื่อแสดงเป็นรูปภาพ


สินค้า Scanner เพิ่มเติม

BARCODE SCANNERS
IMAGE SCANNERS
DOCUMENT SCANNERS