Yealink Headset YH Series

YHS34 Mono

 • YHS34 แบบ 1 หู
  เป็นชุดหูฟังแบบครอบศีรษะ เหมาะ สําหรับ
  พนักงานออฟฟิศ หรือเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์
  มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายแม้ตลอดทั้งวันทํางาน
  มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยไมค์ Noisecanceling
  วัสดุ soft leather cusion หนังนิ่มแบบถอด
  เปลี่ยนได้
  บูมอาร์มปรับหมุนได้ถึง 330 องศา
  มาพร้อมสายคอร์ด RJ9 สามารถเชื่อมต่อกับ
  Yealink IP Phone
  การเชื่อมต่อแบบ plug and play

YHS34 Lite Dual

 • YHS34 แบบ 2 หู
  วัสดุ Formy Ear cusion ฟองน้ำนิ่มแบบถอดเปลี่ยนได้
  QD Cord
  มาพร้อมสายคอร์ด RJ9 สามารถเชื่อมต่อกับ
  Yealink IP Phone

YHS36 Mono

 • YHS36 แบบ 1 หู
  มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายแม้ตลอดทั้งวันทํางาน
  มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยไมค์ Noise-canceling
  วัสดุ soft leather cusion หนังนิ่มแบบถอด
  เปลี่ยนได้
  บูมอาร์มปรับหมุนได้ถึง 330 องศา
  มาพร้อมสายคอร์ด RJ9 สามารถเชื่อมต่อกับ
  Yealink IP Phone
  การเชื่อมต่อแบบ plug and play
  มาพร้อมสายคอร์ด RJ9
  สามารถเชื่อมต่อกับ Cisco 79xx IP Phones

YHS36 Dual

 • YHS36 แบบ 2 หู
  มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายแม้ตลอดทั้งวันทํางาน
  มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยไมค์ Noise-canceling
  วัสดุ soft leather cusion หนังนิ่มแบบถอดเปลี่ยนได้
  บูมอาร์มปรับหมุนได้ถึง 330 องศา
  มาพร้อมสายคอร์ด RJ9 สามารถเชื่อมต่อกับ
  Yealink IP Phone
  การเชื่อมต่อแบบ plug and play
  มาพร้อมสายคอร์ด RJ9
  สามารถเชื่อมต่อกับ Cisco 79xx IP Phones