BOSCH QSC TOA

ลำโพงติดเพดาน TOA รุ่น PC-1867FC

รายละเอียดย่อ : เป็นลำโพงชนิดกันไฟติดเพดานชนิดฝังมีขาสปริงเพื่อช่วยในการติดตั้ง ดอกลำโพงเป็นประเภท F…

1 2 4